здрав разум

здрав разум
словосъч. - съобразителност, практичност, находчивост, предприемчивост
словосъч. - уравновесеност, трезвост, разсъдливост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • логика — същ. логичност същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • логичност — същ. логика същ. последователност, смисъл, разум, здрав разум същ. мисъл, разсъждение, силогизъм същ. закономерност, причинност, причинна връзка, правилност, убедителност …   Български синонимен речник

  • формалистичка логика — метафизичка наука што ги разгледува надворешните облици на мислењето независно од нивната содржина и надвор од развојот 2. разумност, правилност, внатрешна законитост внатрешна мисловна условеност, смисла 3. сфаќање, расудување здрав разум …   Macedonian dictionary

  • находчивост — същ. съобразителност, изобретателност, остроумие, духовитост същ. здрав разум, практичност, предприемчивост същ. проницателност, прозорливост същ. досетливост същ. умение, вещина, сръчност, похват, талант, ловкост …   Български синонимен речник

  • практичност — същ. деловитост, похватност, опитност, умение, съобразителност същ. практицизъм, пресметливост същ. здрав разум, находчивост, предприемчивост …   Български синонимен речник

  • предприемчивост — същ. смелост, решителност, активност, старание, залягане, усърдие, ревност, енергичност, деятелност, деловитост, инициатива, самоинициатива, проява, почин същ. жест, замах, размах, широта същ. енергия, въодушевление, пълна пара същ. сила,… …   Български синонимен речник

  • разсъдливост — същ. разсъдителност, съобразителност същ. уравновесеност, трезвост, здрав разум …   Български синонимен речник

  • съобразителност — същ. предвидливост, досетливост, догадливост, пресметливост, проницателност, прозорливост, далновидност, наблюдателност, бдителност, предпазливост същ. благоразумие, разсъдливост, остроумие същ. разпоредителност, деловитост, инициатива същ.… …   Български синонимен речник

  • трезвост — същ. умереност, въздържаност, благоразумие, мъдрост същ. уравновесеност, здрав разум, разсъдливост …   Български синонимен речник

  • уравновесеност — същ. зрелост, улегналост, трезвост, мъдрост, уталоженост същ. здрав разум, разсъдливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”